Stabiel Recruitment
Bemiddeling • Advies

Samenwerking

Naast reguliere werkzaamheden wordt er door Stabiel Recruitment aandacht besteed aan het leggen van verbindingen zonder winstoogmerk en worden er in bestuurlijk verband samenwerkingen aangegaan. Enkele voorbeelden:

Stichting Stadsklooster Rotterdam

Voor het Stadsklooster Rotterdam als mede-initiatiefnemer in 2016 een wervingscampagne opgezet voor het selecteren van toekomstige bewoners in samenwerking met wooncorporatie Woonbron. Op 19 maart 2018 is de Stichting Stadsklooster Rotterdam opgericht en sindsdien als bestuurslid actief.

Van Nelle Business Club

Van 2015-2017 heeft Stabiel Recruitment kantoor gehouden in de Van Nelle Fabriek, in 2014 tot Unesco werelderfgoed verklaard. In deze periode betrokken geweest bij de herstructurering van de Van Nelle Business Club, het eerste jaar als gewoon lid en het laatste jaar als bestuurslid.

VVE Pannekoekstraat 68-84

Sinds 2006 woonachtig in een jaren vijftig appartement in het Laurenskwartier te Rotterdam. In 2007 als voorzitter betrokken geweest bij het VVE bestuur Pannekoekstraat 68-84 en vanaf 07-2019 als bestuurslid o.a. verantwoordelijk voor het beheer en de technische zaken.

Maaskant Open Grenzen

In 2013 bevestigd als kerkbestuurslid (diaken) en sindsdien betrokken bij de kerkelijke activiteiten van de wijkgemeente Maaskant Open Grenzen in de Laurenskerk om zo de kerk als verbindende factor in de samenleving gestalte te geven.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor aanvullende informatie.